Dagsorden for generalforsamling 17. april 2018 kl. 17:30

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Aase Halberg
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
Formanden beretter om den afsluttede sæson
Ved Henrik K. Hansen
4. Regnskabet godkendes
Kasseren fremlægger årets regnskab.
Ved Jørgen Larsen.
5. Indkomne forslag
Forslag til generalforsamlingen fra Kirsten Fusager:
Kaffe og brød for 1 sæson for 200 kr, som man tilmelder sig i starten.
6. Valg af bestyrelsesmedlem
På valg er Niels Knudsen
Er villig til genvalg
7. Valg af suppleant
Bestyrelsen foreslår genvalg af Kirsten Fusager
8. Valg af revisor
På valg er Aksel Christensen
Bestyrelsen foreslår genvalg
9. Valg af revisorsuppleant
Bestyrelsen foreslår Birgit Hovgaard
10. Andre sager
Festudvalg
11. Eventuelt
God sommerferie indtil 11. september 2018