Dagsorden for generalforsamling 25. april 2017 kl. 17:30

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Aase Halberg
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
Formanden beretter om den afsluttede sæson
Ved Henrik K. Hansen
4. Regnskabet godkendes
Kasseren fremlægger årets regnskab.
Ved Jørgen Larsen.
5. Indkomne forslag
Bestyrelsen har ikke modtaget nogle forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlem
På valg er Henrik Hansen og Jørgen Larsen
Er villig til genvalg
7. Valg af suppleant
Bestyrelsen foreslår genvalg af Kirsten Fusager
8. Valg af revisor
På valg er Aksel Christensen
Bestyrelsen foreslår genvalg
9. Valg af revisorsuppleant
På valg er Birte Byrel
Er villig til genvalg
10. Andre sager
Festudvalg
11. Eventuelt
God sommerferie indtil 12. september 2017