Dagsorden for generalforsamling 26. april 2022 kl. 18:00

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Aase Halberg
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
Formanden beretter om den afsluttede sæson
Ved Henrik K. Hansen
4. Regnskabet godkendes og kontingent godkendes
Kassereren fremlægger årets regnskab.
Ved Jørgen Larsen.
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlem
På valg er web master Niels Knudsen
Er villig til genvalg
7. Valg af suppleant
Bestyrelsen foreslår genvalg af Kirsten Fusager
8. Valg af revisor
På valg er Aksel Christensen
Bestyrelsen foreslår genvalg
9. Valg af revisorsuppleant
Bestyrelsen foreslår Birgit Hovgaard
10. Andre sager
Foreningens fremtid
Herlev Festuge 29-8-2022 til 04-09-2022
11. Eventuelt