Referat af generalforsamling 23. april 2019 kl. 17:30

1. Velkommen
Formanden bød velkommen og foreslog
Aase Hallberg som dirigent oog Niels Knudsen som referent. Det blev vedtaget
2. Dirigent
Aase konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt
og gav ordet til formanden for hans beretning
3. Formandens Beretning
Formanden afgav beretningen om året der gik.
Han takkede alle medlemmerne for en hyggelig sæson
og takkede specielt Kirsten for hendes
store atbejde med kaffe og brød
på spilleaftenerne
og med at sørge for bespisningen
på generalforamlingen og ved juleafslutningen
4. Regnskabet
Der reviderede regnskab blev præsenteret
af Jørgen Larsen.
Regnskabet blev herefter godkendt
Næste år stiger kontingentet til 450 kr. pr. år
5. Indkomne forslag
Ingen
6. Valg af bestyrelse og bestyrelses suppleant
Bestyrelse :
Formand Henrik Hansen
Kasser Jørgen Larsen
Web-master Niels Knudsen (på valg og blev genvalgt)
Suppleant til bestyrelse:
Kirsten Fusager (på valg og blev genvalgt)
7. Valg revisor og revisor suppleant
Revisor:
Aksel Christensen (på valg og blev genvalgt)
Revisor suppleant:
Birgit Hovgaard blev valgt
8. Valg af festudvalg
Kirsten Fusager var villig til fortsat
at sørge for kaffe m.m. til de almindelige aftener
og for arrangementerne de 2 festslige aftener
(juleafslutning og generalforsamling) næste år.
Man bør erindre at det sidste år blev vedtoget,
at hvis folk tog kage eller ligende med
pga. særlige lejligheder skulle dette aftales med
Kirsten, så hun kunne tilpasse udbud af ostemader m.m.
Kirstens telefonnummer findes på hjemmesiden
sammen med bestyrelsens telefonnumre.
9. Eventuelt
Intet at bemærke
10. Afslutning
Dirigenten takkede for god ro og orden
og herefter gik alle til et veldækket
bord med rødvin og hvidvin.
Atter i år var menuen Kirstens fantastiske Lasagna
med en fantastisk lækker salat.
Det hele blev afsluttet med dejlig chokolademus.
11. Præmieuddeling
Formanden stod for præmieuddelingen
Turneringerne:
Klubmesterskab for par
1.Per Højbjerg - Kirsten S. Fusager
2.Henrik K. Hansen - Axel Christensen
Klubmesterskab for hold
1. Aase Hallberg - Niels Knudsen/ Peter Bastholm - Jytte Bastholm
2. Jørgen Larsen - Birgit Hovgaard/ Bruno Karlsen - Frank Christensen