Referat af generalforsamling 25. april 2017 kl. 17:30

1. Velkommen
Formanden bød velkommen og foreslog
Aase Hallberg som dirigent og Henrik K. Hansen som referent
Det blev vedtaget
2. Dirigent
Aase konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt
og gav ordet til formanden for hans beretning
3. Formandens Beretning
Formanden afgav beretningen om året der gik.
Han takkede alle medlemmerne for en hyggelig sæson
og takkede specielt Kirsten for hendes
store atbejde med kaffe og brød
på spilleaftenerne
og med at sørge for bespisningen
på generalforamlingen og ved juleafslutningen
4. Regnskabet
Der reviderede regnskab blev præsenteret
af Jørgen Larsen.
Regnskabet blev herefter godkendt
5. Indkomne forslag
Ingen
6. Valg af bestyrelse og bestyrelses suppleant
Bestyrelse :
Formand Henrik Hansen (på valg og blev genvalgt)
Kasser Jørgen Larsen (på valg og blev genvalgt)
Web-master Niels Knudsen
Suppleant til bestyrelse:
Kirsten Fusager (på valg og blev valgt)
7. Valg revisor og revisor suppleant
Revisor:
Aksel Christensen (på valg og blev genvalgt)
Revisor suppleant:
Birte Byrel (på valg og blev genvalgt)
8. Valg af festudvalg
Kirsten Fusager var villig til fortsat
at sørge for kaffe m.m. til de almindelige aftener
og for arrangementerne de 2 festslige aftener
(juleafslutning og generalforsamling) næste år.
Det vedtoges, at hvis folk tog
kage eller ligende med pga. særlige lejligheder
skulle dette aftales med Kirsten, så hun kunne tilpasse udbud af ostemader m.m.
Kirstens telefonnummer vil komme på hjemmesiden sammen med bestyrelsens telefonnumre.
9. Eventuelt
Intet at bemærke
10. Afslutning
Dirigenten takkede for god ro og orden
og herefter gik alle til et veldækket
bord med lækker mad med øl og snaps ad libitum.
Atter i år var menuen Kirstens fantastiske Lasagna
med en fantastisk lækker salat. Det hele blev afsluttet med dejlig chokolademus.
Til kaffen havde Tage sørget for en lækker Whisky kage.
11. Præmieuddeling
Formanden stod for præmieuddelingen
Turneringerne:
Klubmesterskab for par
1. Aase Hallberg - Niels Knudsen
2. Jørgen Larsen - Birgit Hovgaard
Klubmesterskab for hold
1. Henrik K. Hansen - Axel Christensen / Tage Kvist Kristensen - Bruno Karlsen
2. Per Højbjerg - Kirsten S. Fusager / Peter og Jytte Bastholm
12. Bridgespil
Aftenen sluttede med en mindre Mitchell turnering
arangeret som facit bridge turnering.
Dvs. at nogle dygtige bridgespillere på forhånd havde
pakket kortene og angivet hvor mange point
et par skulle have
afhængig af spillets resultat.