Referat af generalforsamling 17. april 2018 kl. 17:30

1. Velkommen
Formanden bød velkommen og foreslog
Aase Hallberg som dirigent oog Niels Knudsen som referent. Det blev vedtaget
2. Dirigent
Aase konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt
og gav ordet til formanden for hans beretning
3. Formandens Beretning
Formanden afgav beretningen om året der gik.
Han takkede alle medlemmerne for en hyggelig sæson
og takkede specielt Kirsten for hendes
store atbejde med kaffe og brød
på spilleaftenerne
og med at sørge for bespisningen
på generalforamlingen og ved juleafslutningen
4. Regnskabet
Der reviderede regnskab blev præsenteret
af Jørgen Larsen.
Regnskabet blev herefter godkendt
5. Indkomne forslag
Det blev foreslået, at man i stedet for at betale
7 kr. hvergang for brød og kaffe,
skulle kunne betale 200 kr
for hele sæsonnen.
Så ville der også være til evt. substitutter.
Forslaget blev vedtaget.
6. Valg af bestyrelse og bestyrelses suppleant
Bestyrelse :
Formand Henrik Hansen
Kasser Jørgen Larsen
Web-master Niels Knudsen (på valg og blev genvalgt)
Suppleant til bestyrelse:
Kirsten Fusager (på valg og blev genvalgt)
7. Valg revisor og revisor suppleant
Revisor:
Aksel Christensen (på valg og blev genvalgt)
Revisor suppleant:
Birgit Hovgaard blev valgt
8. Valg af festudvalg
Kirsten Fusager var villig til fortsat
at sørge for kaffe m.m. til de almindelige aftener
og for arrangementerne de 2 festslige aftener
(juleafslutning og generalforsamling) næste år.
Man bør erindre at det sidste år blev vedtoget,
at hvis folk tog kage eller ligende med
pga. særlige lejligheder skulle dette aftales med
Kirsten, så hun kunne tilpasse udbud af ostemader m.m.
Kirstens telefonnummer vil komme på hjemmesiden
sammen med bestyrelsens telefonnumre.
9. Eventuelt
Intet at bemærke
10. Afslutning
Dirigenten takkede for god ro og orden
og herefter gik alle til et veldækket
bord med rødvin.
Atter i år var menuen Kirstens fantastiske Lasagna
med en fantastisk lækker salat.
Det hele blev afsluttet med dejlig
frugtsalet med råcream.
11. Præmieuddeling
Formanden stod for præmieuddelingen
Turneringerne:
Klubmesterskab for par
1. Jørgen Larsen - Birgit Hovgaard
2. Aase Hallberg - Niels Knudsen
Klubmesterskab for hold
1. Henrik K. Hansen - Axel Christensen / Per Højbjerg - Kirsten S. Fusager
2. Aase Hallberg - Niels Knudsen/Kirsten W. Rasmussen - Jens Anker Heegaard
12. Bridgespil
Aftenen sluttede med en enkeltmandsturnering
over 2 rækker.
Vinder af A-rækken var Jørgen Larsen
Vinder af B-rækken var Aase Hallberg.
(opdelingen i A og B-række var tilfældig,
og ikke foretaget på baggrund af spillestyrke).