Referat af generalforsamling 26. april 2022 kl. 18:00

1. Velkommen
Formanden bød velkommen og foreslog
Aase Hallberg som dirigent oog Niels Knudsen som referent. Det blev vedtaget
2. Dirigent
Aase konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt
og gav ordet til formanden for hans beretning
3. Formandens Beretning
Formanden afgav beretningen om året der gik.
Han talte selvfølgelig om CORONA problemerne,
men konstaterede at sæsonnen var gået fint i år.
Desværre mistede vi et par, da et medlem døde nær jul.
Resten af sæsonnen blev dog afholdt
med klubmesterskaber for par og hold.
Af andre væsentlige ting kan nævnes,
at Herlev Kommune har skænkede os 800 kr.
som hjælp til vores jubilæumsfest.
Desuden har vi nedsat kontingentet
til 400 kr. pr par næste sæson.
4. Regnskabet
Der reviderede regnskab blev præsenteret
af Jørgen Larsen.
Regnskabet blev herefter godkendt
Næste års kontingentet er 400 kr. pr. medlem
5. Indkomne forslag
Ingen
6. Valg af bestyrelse og bestyrelses suppleant
Bestyrelse :
Formand Henrik Hansen
Kasser Jørgen Larsen
Web-master Niels Knudsen (på valg og blev genvalgt)
Suppleant til bestyrelse:
Kirsten Fusager (på valg og blev genvalgt)
7. Valg revisor og revisor suppleant
Revisor:
Aksel Christensen (på valg og blev genvalgt)
Revisor suppleant:
Birgit Hovgaard blev valgt
8. Valg af festudvalg
Kirsten Fusager og Aase Hallberg var villig til fortsat
at sørge for kaffe m.m. til de almindelige aftener.
For arrangementerne de 2 festslige aftener
(juleafslutning og generalforsamling) næste år,
må vi finde en løsning i løbet af sæsonen.
Der bliver nok også næste år en mulighed
for at betale et bløb for brød og kaffe
for hele sæsonen, men dette blev
ikke rigtig drøftet på generalforsamlingen.
Man bør erindre at, at hvis folk
tager kage eller ligende med
pga. særlige lejligheder,
skal det helst aftales med Kirsten eller Aase,
så de kan tilpasse udbudet af ostemader m.m.
Kirsten og Aases telefonnummer findes på hjemmesiden
sammen med bestyrelsens telefonnumre.
9. Eventuelt og klubbens fremtid
Der var ikke noget under evt., men klubben
vil deltage i Herlev Fest uge
for at skaffe nye medlemmer til næste sæson.
Lykkes det ikke med nye medlemmer
holdes en stor fest, hvor klubben afvikles
10. Afslutning
Dirigenten takkede for god ro og orden
og herefter gik alle til et veldækket
bord med rødvin og hvidvin.
I år var menuen Aksels kone jyttes fantastiske Lasagna
med en fantastisk lækker æblekage til dessert
11. Præmieuddeling
Der blev uddelt præmier til klubmestre for per og klubmestre for hold
samt også til dem der blev nummer 2. i de 2 nævnte
turneringer