Bridge hver tirsdag i Hjortesprings foreningshus

Gammel Klausdalsbrovej 444 i Herlev

(Træhuset ca. 40 meter til venstre for Gammelgaard)

Vi spiller hver tirsdag fra kl. 18.00 til kl. 22.00 (dog ikke i sommer månederne)
I løbet af den 69. sæson fra september 2019 til april 2020
spilles der i en række om klubmesterskaber for hold
og i en række om klubmesterskab for par

Det årlige kontingent er 450 kr. pr. sæson

 

Kontingent kan indbetales direkte til

til kassereren på en spilleaften

eller   følgende konto:

Reg nr. 0400 konto nr.1073618783

I pausen kan der købes kaffe og brød m.m.for
rimelige beløb (normalt ialt 7 kr for kaffe og brød)
Der kan som et alterneativ betales 200 kr. for en hel sæson
med kaffe og brød hver spilleaften.

Der kan desuden hele aftenen købes
øl for 5 kr.og sodavand for 4 kroner
Al salg foregår ved selvbetjening,
hvor man lægger pengene i en kasse
Både ved Juleafslutningen og sæsonafslutningen er der
fælles spisning og fri bar (øl og vand)
De sidste mange år har disse afslutninger været gratis for medlemmerne

Det er forbudt at ryge på Gammelgaards område