Bridge hver tirsdag på Kildegårdsskolen

Dildhaven 40 i Herlev

(lokale 45 på Kildegårdsskolen afdeling vest)

Vi spiller hver tirsdag fra kl. 18.00 til kl. 22.00 (dog ikke i sommer månederne)
I løbet af den 68. sæson fra september 2018 til april 2019
spilles der i en række om klubmesterskaber for hold
og i en række om klubmesterskab for par

Det årlige kontingent er 400 kr. pr. sæson

 

Kontingent kan indbetales direkte til

til kassereren på en spilleaften

eller   følgende konto:

Reg nr. 0400 konto nr.1073618783

I pausen kan der købes kaffe og brød m.m.for
rimelige beløb (normalt ialt 7 kr for kaffe og brød)
Der kan som et alterneativ betales 200 kr. for en hel sæson
med kaffe og brød hver spilleaften.

Der kan desuden hele aftenen købes
øl for 5 kr.og sodavand for 4 kroner
Al salg foregår ved selvbetjening,
hvor man lægger pengene i en kasse
Både ved Juleafslutningen og sæsonafslutningen er der
fælles spisning og fri bar (øl og vand)
De sidste 5 år har disse afslutninger været gratis for medlemmerne

Det er forbudt at ryge på Kildegaardsskolens område