Dagsorden for generalforsamling 29. april 2025 kl. 17:30

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Aase Halberg
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
Formanden beretter om den afsluttede sæson
Ved Henrik K. Hansen
4. Regnskabet godkendes og kontingent godkendes
Kassereren fremlægger årets regnskab.
Ved Jørgen Larsen.
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlem
På valg er formand og kasser
Henrik K. Hansen og Jørgen Larsen
Er villig til genvalg
7. Valg af suppleant
Bestyrelsen foreslår genvalg af Kirsten Fusager
8. Valg af revisor
På valg er Aksel Christensen
Bestyrelsen foreslår genvalg
9. Valg af revisorsuppleant
Bestyrelsen foreslår Birgit Hovgaard
10. Eventuelt