Referat af generalforsamling 25. april 2023 kl. 17:30

1. Velkommen
Formanden bød velkommen og foreslog
Aase Hallberg som dirigent oog Niels Knudsen som referent. Det blev vedtaget
2. Dirigent
Aase konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt
og gav ordet til formanden for hans beretning
3. Formandens Beretning
Formanden afgav beretningen om året der gik.
Sæsonnen startede med vi deltog i Herlev festuge og købte et telt hertil.
Dette telt kan lånes af medlemmerne.
Vi afholdt derudovermed klubmesterskaber for par og hold.
Endelig deltog 4 medlemmer som hjælpere i Ballrup Bridgeklibs bridgekursus.
Vi havde håbet på det ville give nogle nye medlemmer,
men vi måtte sande, at vores klub ikke er egnet til helt
uøvede bridgespillere.
Vi mister et medlem næste år, men vi har efterfølgende
fået dette erstattet, så vi atter kan væsre mindst 12 medlemmer næste sæson.
4. Regnskabet
Der reviderede regnskab blev præsenteret
af Jørgen Larsen.
Regnskabet blev herefter godkendt
Næste års kontingentet er 400 kr. pr. medlem
5. Indkomne forslag
Ingen
6. Valg af bestyrelse og bestyrelses suppleant
Bestyrelse :
Formand Henrik Hansen (på valg og blev genvalgt)
Kasser Jørgen Larsen (på valg og blev genvalgt)
Web-master Niels Knudsen
Suppleant til bestyrelse:
Kirsten Fusager (på valg og blev genvalgt)
7. Valg revisor og revisor suppleant
Revisor:
Aksel Christensen (på valg og blev genvalgt)
Revisor suppleant:
Birgit Hovgaard blev valgt
8. Valg af festudvalg
Kirsten Fusager og Aase Hallberg var villig til fortsat
at sørge for kaffe m.m. til de almindelige aftener.
For arrangementerne de 2 festslige aftener
(juleafslutning og generalforsamling) næste år,
må vi finde en løsning i løbet af sæsonen.
Der bliver nok også næste år en mulighed
for at betale et bløb for brød og kaffe
for hele sæsonen, men dette blev
ikke rigtig drøftet på generalforsamlingen.
Man bør erindre at, at hvis folk
tager kage eller ligende med
pga. særlige lejligheder,
skal det helst aftales med Kirsten eller Aase,
så de kan tilpasse udbudet af ostemader m.m.
Kirsten og Aases telefonnummer findes på hjemmesiden
sammen med bestyrelsens telefonnumre.
9. Eventuelt og klubbens fremtid
Der var ikke noget under evt.
10. Afslutning
Dirigenten takkede for god ro og orden
og herefter gik alle til et veldækket
bord med rødvin og øl og vand.
I år var menuen Kirstens fantastiske Lasagna
med en fantastisk lækker islagkage til dessert
11. Præmieuddeling
Der blev uddelt præmier til klubmestre for per og klubmestre for hold
samt også til dem der blev nummer 2. i de 2 nævnte
turneringer