Referat af generalforsamling 30. april 2024 kl. 17:30

1. Velkommen
Formanden bød velkommen og foreslog
Aase Hallberg som dirigent oog Niels Knudsen som referent. Det blev vedtaget
2. Dirigent
Aase konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt
og gav ordet til formanden for hans beretning
3. Formandens Beretning
Formanden afgav beretningen om året der gik.
Vi mister et medlem næste år, men vi
håber snarest at få det erstattet.
De sædvanlige turneringer forår og efterår bled afholdt uden problemer
4. Regnskabet
Der reviderede regnskab blev præsenteret
af Jørgen Larsen.
Regnskabet blev herefter godkendt
Næste års kontingentet er 400 kr. pr. medlem
5. Indkomne forslag
Ingen
6. Valg af bestyrelse og bestyrelses suppleant
Bestyrelse :
Formand Henrik Hansen
Kasser Jørgen Larsen
Web-master Niels Knudsen (på valg og blev genvalgt)
Suppleant til bestyrelse:
Kirsten Fusager (på valg og blev genvalgt)
7. Valg revisor og revisor suppleant
Revisor:
Aksel Christensen (på valg og blev genvalgt)
Revisor suppleant:
Birgit Hovgaard blev valgt
8. Valg af festudvalg
Kirsten Fusager og Aase Hallberg var villig til fortsat
at sørge for kaffe m.m. til de almindelige aftener.
9. Eventuelt og klubbens fremtid
Der var ikke noget under evt.
10. Afslutning
Dirigenten takkede for god ro og orden
og herefter gik alle til et veldækket
bord med rødvin og øl og vand.
I år var menuen Kirstens fantastiske Lasagne
med en fantastisk lækker is og kage til dessert
11. Præmieuddeling
Der blev uddelt præmier til klubmestre for per og klubmestre for hold
samt også til dem der blev nummer 2. i de 2 nævnte
turneringer