Retninglinier mod smittespredning

  • Ingen medlemmer eller substitutter bør møde op på spillestedet, hvis de har symptomer, der kan tyde på COVID-19.

 

  • Vi skal alle betragte spillestedet og dets omgivelser som en ”ren” zone uden corona-virus. Zonen forventes at holdes ren af kommunens rengøringspersonale, og bestyrelsen sørger for, at alt materiel opbevares sådan, at det er rent, når turneringen starter. En eventuel smittekilde i salen er der altså ikke fra start. Den kommer først, når vi mennesker træder ind.
  • Alle skal vaske deres hænder i håndsæbe eller afspritte dem forinden adgang til salen.
  • Skal du hoste, nyse etc., så gør det i ærmet.
  • Du bruger den samme meldekasse hele aften. Meldekassen tages med til næste bord/næste runde, så der kun er ét medlem som rører meldekortene

·         Man kan også tage sin egen meldekasse med hjemmefra, hvis man ønsker det. Sørg for at mærke den med dit navn.

·         Handblandede kort blandes inden man forlader spillelokalet efter endt spil til brug ved næste uges bridge. Herved opnås, at eventuel virus er død, hvilket sker efter 48 timer.

·         Sørg for at afspritte dine hænder forinden næste runde. Det gælder også, når du kommer tilbage efter at have forladt salen. Håndsprit med glycerin er ikke velegnet til bridge, fordi det fedter kort, mapper og meldingskort i kasserne, så de bliver svære at renholde. Brug ren håndsprit med mindst mulig glycerin (< 1 %).

·         Lad være med at læne dig ind over bridgebordet unødigt. Hold en sund, naturlig afstand til de andre spillere ved bordet.

·         Bordene er opstillet i salen med så god afstand som praktisk muligt, for belysningen over bordene skal også tilgodeses.

·         Ved rundeskift skal alle vise hensyn til afstand indbyrdes og lade være med at mase. Hold mindst 1 meters afstand mellem personer. Sørg især for ikke at vende ansigterne direkte mod hinanden på kort afstand. Giv plads i og ved døråbninger.

·         Alle er velkomne til at bruge personlige værnemidler for at afskære smitteveje. Det er vigtigt, at de bruges korrekt. Ellers er virkningen af dem tvivlsom. Klubben udleverer ikke mundbind, disse må tages med hjemmefra.  

http://www.bridge.dk/2132/Img_23_1_1.jpg

http://www.bridge.dk/2132/Img_23_1_2.jpg

http://www.bridge.dk/2132/Img_23_1_3.jpg